Smslån utan kreditupplysning

Det är vanligt att folk blandar ihop begreppen ”smslån utan kreditupplysning” och ”smslån utan att kreditupplysning registreras hos UC”. Det är nämligen en väldigt stor skillnad på dessa två begrepp även om de kan verka väldigt lika vid en första anblick.

Den finns inga långivare som beviljar snabblån utan kreditupplysning av den enkla anledningen att det skulle strida mot lag. Svenska regeringen har satt upp en lagar för att skydda konsumenter från att ta krediter som de inte kan återbetala. Lagen säger att alla långivare måste göra en kreditprövning och bedöma kundens kreditvärdighet innan de beviljar ett lån.

Sms lån utan att information delas med UC (Upplysningscentralen) är däremot något helt annat. Det innebär att långivaren gör en vanlig kreditupplysning men de använder sig av någon annan oberoende aktör än UC. Att det har gjorts en kreditupplysning kommer då aldrig att synas i UC:s register.

De företag som samarbetar med Creditsafe som inte heller de samarbetar med UC. Därför kan du tryggt låna smslån utan kreditupplysningar som påverkar din kreditvärdighet!
Vad är fördelen med ett sms lån utan kreditupplysning som registreras hos UC?

När du ansöker om lån hos banker kontrollerar de dels vilken inkomst du har, dels om du har några betalningsanmärkningar och dels hur många andra lån som du har sökt genom åren. Om du har ansökt om många lån anses du vara mindre kreditvärdig än om du har ansökt om få.

Har du då valt att ansöka om snabblån hos aktörer som inte tar kreditupplysning som registrerats hos UC, vet bankerna inte att du har tagit dessa lån. Din kreditvärdighet har då alltså inte försämrats.

Att ta sms-lån utan kreditupplysning som registreras hos UC är inget som du behöver tänka på om du inte har tagit lån tidigare, men många bäckar små… ett snabblån, och något fakturaköp på Internet kan räcka för att få mindre kreditvärdighet när det är dags att ansöka om exempelvis ett lån till en ny bil hos banken.
Kommer det att bli lagligt med sms-lån utan kreditupplysning igen?

Det går inte att säga om sms-lån utan kreditupplysning någonsin kommer att bli lagligt igen. Förmodligen kommer alla våra lagar att förändras någon gång, men att det inte kommer behövas kreditupplysning i framtiden ser i dagsläget inte ut att bli verklighet.

De undersökningar som har gjorts pekar på att lagen trots allt har hjälpt till att skydda konsumenter och gjort att färre personer har fått problem med Kronofogden på grund av sms lån. Oberoende av vad lagen säger kommer troligen många aktörer att fortsätta ta kreditupplysningar i framtiden som ett led i att veta att de kunder som lånar också har tillräckligt bra ekonomi.
Finns det någonstans där jag kan ta sms lån utan kreditupplysning?

Sverige är ganska ensamt om att ha en lag som säger att långivare inte får bevilja sms lån utan kreditupplysning. Om du har ett bankkonto i till exempel England finns det möjligheter att ansöka om lån där istället.

Nackdelen med detta är att du dels måste ha ett bankkonto i landet där du ansöker om lånet och dels att det kommer bli ökade kostnader om du vill spendera pengarna i Sverige då du kommer vara tvungen att betala växlingsavgifter mellan pund och kronor. Det är alltså möjligt att ansöka om sms-lån utan kreditupplysning men det är knappast något att rekommendera.
Varför strider det mot lagen med snabblån utan kreditupplysning?

När det under 2006 börjades med snabblån beviljades många som ansökte om lån utan att någon kontroll alls gjordes. Det här låter ju jättebra men tyvärr var det många som inte kunde hantera alla de krediter som de tog och antalet unga som hamnade hos kronofogden ökade lavinartat.

För att komma till rätta med problemet lagstadgade regeringen om att utlåningen måste ske med viss försiktighet och att alla långivare måste göra en kreditprövning av låntagaren innan ett lån kan beviljas. En del i kreditprövningen är då normal att inhämta en kreditupplysning. Sedan den nya lagen trädde i kraft är sms-lån utan kreditupplysning ett minne blott och det har gjort att aktörerna tvingats till ökad seriositet vilket det seriösa aktörerna välkomnar!